Spolu môžeme viac – Together we can do more

Online web link
Slovenský zväz sclerosis multiplex srdečne pozýva Vás – esemkárov, ale aj Vašich rodinných príslušníkov, osobných asistentov, priateľov a dobrovoľníkov, zdravotníckych pracovníkov… príďte spoločne prežiť výnimočný deň – plný informácií, stretnutí, pohybu a zábavy! V programe nebudú chýbať prednášky lekárov z oblasti neurológie, psychológie, srdcovo-cievnych chorôb, o stravovaní pri SM, na ktorých budete mať možnosť porozprávať sa o svojich problémoch pri liečbe SM. Budete si môcť správne zacvičiť pod dohľadom cvičiteľov, špecializujúcich sa na cvičenie pri dg. SM (joga, thaj-či). Pripravené budú sprievodné aktivity pre deti i dospelých, a samozrejme občerstvenie.It is the first national meeting of MS patients, their families and relatives, friends, stakeholders, physicians and nurses. It is a day full of information, fun, sport and friendship. The meeting takes place in wonderful spa Bešeňová in Liptov region in Slovakia on 12th May 2018.
< Back to maps