Internationella MS Dagen/ World MS Day

Online web link

Neuroförbundet uppmärksammar den internationella MS-dagen på Norrmalmstorg i Stockholm mellan kl 10-18.
Vi kommer anordna olika informationsaktiviteter, erbjuder “prova på medlemskap” och samlar in bidrag till forskning inom MS. Så boka in dagen redan nu i din kalender och ta med några vänner och träffa oss där om du är i Stockholm.

Kontakta gärna din lokalförening om du vill ha information om World MS Day uppmärksammas där du bor.

Alla är varmt välkomna till Norrmalmstorg i Stockholm!

Startar:Onsdag 31 Maj 10.00
Slutar:Onsdag 31 Maj 18.00
Plats:Norrmalmstorg i Stockholm
Målgrupp:intresserade!

English: Neuroförbundet celebrates World MS Day at Norrmalmstorg in Stockholm between 10-18.
We will organize various information activities, offer “try out membership” and collect contributions to research within MS. So book your day in your calendar and bring some friends and meet us there if you are in Stockholm.

Please contact your local association if you want information about World MS Day where you live.

Everyone is warmly welcomed to Norrmalmstorg in Stockholm!

Starting: Wednesday 31st May 10.00
Ends: Wednesday 31st May 18.00
Location: Norrmalmstorg in Stockholm
Target group: interested!

< Back to maps